Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947. 68/1947 Sb.

Main Author: Česká Republika
Format: Legislativní dokument
Language: Česky
Published: Česká Republika 1947
Online Access: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-68
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id zakony.3197292
recordtype law
fullrecord <DocInfo Href="/cs/1947-68" DocId="3197292" DocType="Narizeni_vlady" Collection="cs" Code="1947-68" Year="1947" Batch="34" Number="68" Quote="68/1947 Sb." Title="Vl&#xE1;dn&#xED; na&#x159;&#xED;zen&#xED;, kter&#xFD;m se vyd&#xE1;vaj&#xED; podrobn&#xE9; p&#x159;edpisy k finan&#x10D;n&#xED;mu z&#xE1;konu na rok 1947" DeclareDate="1947-04-18" PublishDate="1947-05-07" EffectFrom="1947-01-01" LastUpdate="2022-09-06"/>
spelling
institution ZakonyProLidi
building zakony
collection Law
language Czech
format Legislative document
law_doctype Narizeni_vlady
author Česká Republika
spellingShingle Česká Republika
Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947. 68/1947 Sb.
title Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947. 68/1947 Sb.
title_short Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947. 68/1947 Sb.
title_full Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947. 68/1947 Sb.
title_fullStr Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947. 68/1947 Sb.
title_full_unstemmed Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947. 68/1947 Sb.
title_sort vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947. 68/1947 sb.
publisher Česká Republika
publishDate 1947
url http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1947-68
_version_ 1774419267713761280
score 11,313774